22January2018

سازمان جوانان کمونیست

حسام حسین زاده دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران

امروز شنبه 23 دیماه از زندان اوین آزاد شد.

وی روز 10 دی ماه بازداشت شده بود.

http://tiny.cc/275dny


@sjktamas

شاهرودی و بقیه جنایتکاران را محاکمه خواهیم کرد

شاهرودی قاضی شناخته شده جمهوری اسلامی با سرشکستگی از بیمارستانی در هانوفر آلمان فراری داده شد و از چشم تظاهر کنندگان دور گردید. اما پرونده اش رسما در دادگاه گشوده شده است و ما مردم او را محاکمه خواهیم کرد. این شروع کار این دوره ما برای محاکمه شاهرودی و بقیه سران جمهوری اسلامی است. اینها دستشان تا آرنج به خون عزیزان مردم آلوده است و هرکدام هزاران شاکی خصوصی دارند و نمیتوانند از دست عدالت در بروند.
یک هفته پر شور و پر التهاب را مخالفان جمهوری اسلامی برای تعقیب و دستگیری و محاکمه شاهرودی پشت سر گذاشتند. دنیا چهره کثیف این "قاضی مرگ" و کل حکومت جنایتکاران اسلامی را بهتر شناخت و دقیقا او را با همین نام در رسانه ها مخاطب قرار دادند. با کارزار ضد شاهرودی دنیا متوجه ابعاد عظیم خیزش و مبارزات مردم در ایران برای خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی شد. صدای مخالفان حکومت را در خارج همه کس شنید.
شاهرودی می دانست که پرونده محاکمه اش رسما به جریان افتاده و هر آن خطر دستگیری اش وجود دارد. بنابر این فرار را بر قرار ترجیح داد. در این میان وزارت خارجه آلمان بی شرمانه از زبان سخنگویش اعلام کرد که ”رئیس پیشین قوه قضاییه ایران “به علت یک بیماری سخت، خواستار مداوای خود در آلمان شده است”. وزارت خارجه آلمان تاکید کرده پس از بررسی پرونده‌های پزشکی شاهرودی و مطمئن شدن از بیماری‌اش، امکان سفر او فراهم شده است."
این یک رسوایی برای دولت آلمان است و مطمئن باشید که این دولت بهای سنگینی بخاطر همکاری آشکارش با دشمن خونخوار مردم خواهد پرداخت. دوره کنونی دوره تجارت و معامله و فرش قرمز برای جنایتکاران جمهوری اسلامی نیست. آن دوره تمام شده است. دوره کنونی دوره به زیر کشیدن حکومت اسلامی است. هر حکومت و رسانه و دولت مرتجعی که این را متوجه نباشد، ضرر خواهد کرد. ما این را در ناصیه جامعه آلمان و حمایت بیدریغ مردم از خیزش مردم ایران نیز می بینیم. صدای انقلاب و حق خواهی مردم ایران را در آلمان این روزها بوضوح شنیده ایم. مردم مترقی و انسان دوست را بخوبی میشناسیم. امروز که پرونده شاهرودی گشوده شده است هر دولتی که به محاکمه او کمک نکند و برعکس با اینها دست دهد و مماشات و توطئه گری کند، با بازخواست مردم کشور خودش مواجه خواهد شد. 
خارج کشور که هیج موقع برای جمهوری اسلامی امن نبود، اکنون نا امن تر هم شده است. هر مقام حکومت و عمله و اکره اش با هر پوششی به صرافت حضور در خارج کشور بیفتد، قدرت اعتراضات مخالفان خشمگین حکومت را حس خواهد کرد. خارج کشور دیگر تماما برای سران جنایتکار حکومت نا امن شده است.
ما اعلام میکنیم که فراری شدن نه فقط آخر این ماجرا نیست بلکه این تازه شروع این جدال برای محاکمه این جنایتکار جمهوری اسلامی است. شاهرودی باید محاکمه شود. این پرونده را ما با قدرت پیگیری خواهیم کرد. خانواده ها و بستگان عزیزان بسیاری که توسط این حکومت کشتار شده اند این پرونده را دنبال خواهند کرد. شماره معکوس برای جمهوری اسلامی شروع شده. شاهرودی یکی از اولین افرادی است که در دادگاه علنی مردمی باید در مورد جنایاتش پاسخگو شود.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران به همه انسانهای آزادیخواه و مبارز و برابری طلبی که در طول یک هفته گدشته همراه و همگام با کمپین تعقیب و دستگیری شاهرودی بودند، خسته نباشید می گوید و دست همه دست اندرکاران این مبارزه گسترده را به گرمی می فشارد. ما همه شما را به ادامه خستگی ناپذیر این مبارزه فرا میخوانیم. محاکمه شاهرودی را باید همچنان محکم دنبال کنیم و تردیدی نداشته باشیم که او را در پشت میز متهمین خواهیم دید.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
12 ژانویه 2018

پیامگیر تلگرام: @sjktamas
کانال تلگرام: http://tiny.cc/275dny

 

هاشمی شاهرودی جانیِ فراری-

گفتاری از حمید تقوائی

پیامگیر تلگرام: @sjktamas

کانال تلگرام: http://tiny.cc/275dny

بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم!
تجمع خانواده های دستگیرشدگان در دستگرد اصفهان 
۲۱ دی 
http://tiny.cc/275dny 
@sjktamas
 https://www.facebook.com/cyo.sjk/photos/a.512505492124205.105328.158782074163217/1860065107368230/?type=3&theater
 
 

▫️شعار «نان کار آزادی» در دانشگاه تهران به گوش رسید
#اعتراض_سراسری
#تظاهرات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#Iranprotests
@iranianLGBTQrights

کانال تلگرام: http://tiny.cc/275dny
پیامگیر تلگرام: @sjktamas

 

در صورت قطع اینترنت، فیلتر تلگرام و مختل شدن اینستاگرام، شروع تجمعات هر روز در تمام شهرها ساعت ۱۷:۰۰ در مکانهای روز قبل

پیروزی نهایی از آن ماست!

https://telegram.me/enghelabezananeh
کانال تلگرام: http://tiny.cc/275dny
پیامگیر تلگرام: @sjktamas

 
Page 1 of 187

connect1